top of page
Kristal

Jeolojik Zaman Cetveli

Üstzaman

Devir

Devre

Zaman

Kuvaterner
Senozyik
Neojen
Paleojen
Tersiyer
Holosen - 0.01
Pleyistosen - 2.6
Pliyosen - 5.3
Miyosen - 23.0
Oligosen - 33.9
Eosen - 55.8
Paleosen - 65.5
Kratese - 145.5
Jura - 199.6
Mezozoyik
Triyas - 251
Permiyen - 299
Paleozoyik
Mississipiyen - 359
Pensilvaniyen - 318
Karbonifer
Devoniyen - 416
Fanerozoyik
Silüryen - 444
"Sürüngenler Çağı"
"Amfibyanlar Çağı"
"Balıklar Çağı"
Ordovisiyen - 488
Kambiryen - 542
Proterozoyik - 2500
"Omurgasızlar Çağı"
Arkean - 4000
Hadean - 4600
Jeolojik Zaman Cetvelinin %88'lik Kesimi
Prekambiryen

KAYNAKLAR

  1. Lutgens,F., Tarbuck, E. & Tasa, D.(2014). Genel Jeoloji Temel Kavramlar. (Çev-ed: C. Helvacı.). Nobel Akademik Yayıncılık.

bottom of page